Přímo provádíme rozvody topení v mědi, vícevrstvého plastu i oceli. Montáž radiátorů ocelových, litinových, deskových, profilových. Montáž kotlů, na tuhá paliva, na plynná paliva, obilí i kotle na štěpku. Oprava topení. Montáž expanzních nádob. Pokládka podlahového vytápění. Montáž a výměna měřičů tepla. Výměna a montáž čerpadel. Montáž krbových vložek. Montáž konvektorů. Výměna a montáž kohoutů za termostatické ventily či ruční nebo radiátorové kohouty. Montáž kotlů. Montáž kaliometrů. Montáž výměníku tepla.

Montáž kotlů

Plynové kotle

Soustředíme se na výrobce plynových kotlů Valiand, Protherm, Junkers, Viezcmann, Dakon a Immergass.

Kotle na tuhá paliva

Soustředíme se na výrobce kotlů ATMOS, Verner, Venekon, Dakon, Opop, Viadrus a Rojek.

Kotle TEKLA

Prodej, montáž a servis kotlů TEKLA

Námi dodané kotle TEKLA namontujeme a budeme servisovat po celou dobu životnosti. Kopili jste si kotel TEKLA jinde? I zde můžete využít našich služeb montáže a pravidelného servisu!

Doporučujeme kotel TEKLA Draco Duo Versa

Kotel TEKLA Draco Duo Versa nabízí jedinečný hořák, oproti jiným kotlům snadnou údržbu žlabového hořáku se sekundárním přívodem vzduchu, možnost topení v druhém topeništi kusovým dřevem, v základní sestavě řídící jednotku Economic Premium ekvitermní regulátor (řízení teploty otopné vody dle venkovní teploty).

Přečtěte si vše podstatné o kotlích TEKLA Draco Duo Versa v PDF dokumentu.

Kontroly kotlů dle zákona o ochraně ovzduší

Kontroly kotlů dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 §17 odstavec h provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ustředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Kontrolu kotlů nabízíme pro kotle od výrobce:

  • Rojek
  • Tekla